Situație financiară

Situaţia financiară a societăţii este oglindită şi de cifra de afaceri în ascensiune:

pornind de la o cifra de afaceri 1.321.258 lei , ajungand la cifra de afaceri de 13.410.893 LEI

SIPATUB SA nu are la ora actuală nici un fel de credit contractat, activitatea firmei fiind susţinută din fonduri proprii.

SIPATUB SA este auditată financiar de către o societate autorizată de audit, începând cu anul 2006.

Tags: ,