iunie 21 2016 0Comment
istoric

Scurt istoric

2002

SC SIPATUB SA Alba Iulia a fost înfiinţată în luna noiembrie a anului 2002, ca societate cu răspundere limitată. A urmat o perioadă de circa 10 luni în care au fost obţinute autorizaţiile necesare susţinerii activităţilor de bază ale societăţii şi anume proiectare şi execuţie de reţele de distribuţie şi instalaţii de utilizare gaze naturale.Începând din acest moment, societatea cunoaşte o dezvoltare continuă şi constantă.Urmează obţinerea autorizaţiilor I.S.C.I.R.

Societatea proiectează şi execută un număr mare de lucrări de instalaţii de gaz, termice şi tehnico-sanitare.

Datorită experienţei individuale în lucrări specifice de reparaţii şi întreţinere în staţii de distribuţie şi depozite de produs petrolier a unor angajaţi din colectivul SC SIPATUB SA, în curând, societatea este contactată de reprezentanţii SN PETROM SA sucursala Alba Iulia în vederea prezentării de oferte de preţ pentru execuţia unor lucrări. SIPATUB a fost selecţionată în mai multe rânduri pentru execuţia unor lucrări pentru SN PETROM SA pe teritoriul judeţului Alba, atât în depozitele din Alba Iulia şi Sebeş cât şi în staţii.

2004

În anul 2004 SC PETROMSERVICE SA Bucureşti devine contractor pentru lucrări de mentenanţă la PETROM SA. întrucât SIPATUB avea deja executate mai multe lucrări pe teritoriul judeţului Alba, societatea devine subcontractor al SC PETROMSERVICE SA Sucursala Vest Arad. În urma negocierilor, în aprilie 2004 s-a încheiat un contract de subantrepriză între cele două societăţi, contract care s-a derulat până în anul 2006. În perioada contractului cu SC PETROMSERVICE SA, SIPATUB execută lucrări diverse în cadrul SN PETROM SA, având o perioadă şi lucrări de tip abonament la staţiile de distribuţie produs petrolier, în judeţele Alba, Cluj şi Mureş, pentru unele grupe de instalaţii, lucrări de reparaţii şi investiţii în depozitele din judeţele amintite.

2006

După anul 2006 SIPATUB lucrează sub un contract direct cu PETROM pentru servicii de mentenanţă până în prezent, iar din luna ianuarie 2007 şi până în decembrie 2011, ca şi subantreprenor ACIS PETROLSERVICE pentru patru judeţe, la staţii de distribuţie de produse petroliere, pe unele categorii de lucrări. În toată această perioadă, SIPATUB derulează lucrări şi în afara contractelor care vizează PETROM şi anume lucrări de instalare conducte de distribuţie şi branşamente gaze naturale, lucrări de instalaţii de utilizare gaze naturale şi instalaţii termice şi sanitare.

În noiembrie 2006 SIPATUB îşi măreşte capitalul social şi îşi schimbă forma de organizare în societate pe acţiuni, cu şase acţionari de cetăţenie română.

2007

La sfârşitul anului 2007 SIPATUB înfiinţează şi departamentul”Construcţii”, ca urmare firească a dorinţei de dezvoltare şi diversificare a activităţii societăţii.

2009

Societatea execută lucrări de branşamente începând cu anul 2009 sub un contract de subantrepriză pentru E-ON Distribuţie România, până în anul 2010 şi în continuare, până în prezent, pe bază de contract direct cu E-ON Distribuţie România, pentru judeţul Alba.

2010

De asemenea, în anul 2010 societatea a executat lucrări de extinderi de reţele de distribuţie sub contract cu E-ON Distribuţie România şi cu aceeaşi societate execută lucrări de înlocuire reţele începând cu anul 2011.

2011 - 2016

În această perioadă societatea a semnat contracte succesive cu E.O.N. DISTRIBUȚIE ROMÂNIA SA Tg Mureș pentru lucrări „Înlocuiri conducte și branșamente gaze naturale” și „Proiectare și execuție branșamente gaze naturale”.

În baza acestor contracte societatea noastră a executat peste 15 km de înlocuiri conducte și peste 1000 de branșamente.

În anii 2011-2016 s-au încheiat contracte succesive cu OMV PETROM S.A., pentru execuția lucrărilor de mentenanță la depozitele PETROM.În baza acestor contracte s-au executat lucrări de reparații rezervoare produse petroliere, montaj trasee tehnologice, reparat și înlocuit pompe și skiduri, montaj trasee instalații PSI.

Concomitent cu aceste lucrări menționate mai sus, s-au executat lucrări de extindere rețele de gaze naturale, apă, canalizare, instalații de utilizare gaze naturale, tehnico-sanitare, climatizare, la peste 300 beneficiari  persoane fizice si juridice dintre care amintim: Transavia S.A., Kronospan, Rekord, Romaqua – fabrica de bere Albacher, Kaufland, precum și instalații PSI și stații GPL.

Tags: ,