• Înlocuit tablouri electrice din depozitele de produse petroliere
  • Reparat şi înlocuit instalaţii iluminat ANTIEX în staţii şi depozite petroliere
  • Reparat inel hidranţi din depozite de produse petroliere în zona de contract