Personalul instituției

După 14 ani de la înfiinţarea ei, SIPATUB dispune de personal de înaltă pregătire, după cum se poate vedea din structura de personal:

Compania prezinta un număr considerabil de angajaţi calificați , din care:

cu studii superioare tehnice

cu studii superioare economice

autorizaţi ISCIR

autorizaţi IN SEMEX

autorizaţi PSI

autorizaţi ANRE PGD, PGIU, EGD,EGIU

În ceea ce priveşte experienţa personalului în execuţia de lucrări specifice activităţii în domeniul instalaţiilor petroliere şi gaze naturale, menţionăm că un număr de angajaţi au desfăşurat activităţi specifice şi înainte de angajarea la societatea noastră.

Tineretul are un loc aparte în cadrul acestui colectiv, tinerii fiind pregătiţi să devină foarte buni specialişti şi pe deplin responsabili de felul în care se vor achita de îndatoriri în viitor.

Tags: ,